Skip to main content

Kasutustingimused

Tore, et oled avastanud enda jaoks Mölkky mängu võlusid. Tutvustame Sulle meie veebi kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat, mida palume lugeda läbi enne uudiskirjaga või liiduga liitumist. Liitumisega kinnitad, et oled tingimustega tutvunud ja nõustud neid järgima.

Juhul kui Sul tekib küsimusi, siis palun kirjutage meile e-posti aadressile info@molkky.ee. Vastame alati hea meelega ja esimesel võimalusel. Veebilehe molkky.ee (edaspidi Veebileht) omanik on MTÜ Eesti Mölkky Klubide Liit, registrikoodiga 80277224 (edaspidi EMKL).

  1. Isikuandmete töötlemine

1.1 Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

1.2 Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad EMKL-le omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, toodete ning teenuste tellimine, EMKL-ga e-posti teel ühenduse võtmine või EMKL uudiskirjaga liitumine.

1.3 Kinnitades kasutustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate kasutus- ja privaatsustingimustega.

1.4 EMKL kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

1.4.1 kasutaja nimi ja e-posti aadress – kui kasutaja liitub Mölkky sõprade uudiskirjaga;

1.4.2 veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

  1. Isikuandmete kasutamine

2.1 EMKL kasutab isikuandmeid:

2.1.1 kasutajale teenuse osutamiseks ja kasutajaga suhtlemiseks;

2.1.2 kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest sündmustest, teenustest ja kampaaniatest ja tootepakkumistest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

2.2 EMKL kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

2.3 Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

  1. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

3.1 Kolmas isik on EMKL koostööpartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub EMKL kasutajale teenuseid või kampaaniaid.

3.2 EMKL kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

3.2.1 e-posti aadresside edastamise ja haldamise süsteemi;

3.2.2 veebilehe majutust;

3.2.3 Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi;

3.2.4 Facebook – sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;

3.2.5 Insplay (OÜ Rekato) – uudiskirja haldamine ja auhinnakampaaniate läbiviimine.

3.3 Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab EMKL kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

  1. Viited teistele lehtedele ja manustatud sisu

4.1 Veebileht, uudiskirjad ja muu EMKL hallatav sisu võib sisaldada viiteid teistele veebilehtedele.

4.2  Viidete ja manustatud sisu tarbimisel kehtivad vastava veebilehe tingimused.

4.3 Need lehed võivad teie kohta koguda andmeid, asendada veebilehe küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatele osapooltele.

  1. Kasutaja õigused

5.1. Kasutajal on õigus igal ajal:

5.1.1 avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;

5.1.2 nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;

5.1.3 nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

5.1.4 nõuda isikuandmete ülekandmist.

5.2 Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@molkky.ee vastavasisuline sooviavaldus.

5.3 Kui kasutaja kuulub EMKL meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest kirja lõpus oleva lingi kaudu.

5.4 Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

5.5 Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

  1. Küpsised

6.1 EMKL veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

6.2 Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab.

6.3 Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta.

6.4 Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook.

6.5 Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

6.6 Küpsiseid on kahte tüüpi:

6.6.1 Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

6.6.2 Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

6.7 Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

6.8 Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse.

6.9 Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid.

6.10 Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

6.11 Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

  1. Privaatsustingimuste muutmine

7.1 EMKL jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt.

7.2 Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

  1. Autoriõigus

8.1 Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja EMKL (MTÜ Eesti Mölkky Klubide Liit).

8.2 See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult EMKL loal.

8.3 Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@molkky.ee